Bơm chìm trục đứng QY

Máy bơm thả chìm trục đứng QY thường sử dụng cấp và thoát nước cho nuôi trồng thủy sản với tốc độ dòng chảy lớn, ngâm nước muối, kiểm soát lũ lụt, khai thác nước từ bến cảng, thoát nước nhà máy xử lý nước thải, làm mát nhà máy điện, khử nước tốc độ dòng chảy cao, nông nghiệp thủy lợi và khai thác nước từ hồ, sông và hồ chứa.

    Máy bơm thả chìm trục đứng QY thường sử dụng cấp và thoát nước cho nuôi trồng thủy sản với tốc độ dòng chảy lớn, ngâm nước muối, kiểm soát lũ lụt, khai thác nước từ bến cảng, thoát nước nhà máy xử lý nước thải, làm mát nhà máy điện, khử nước tốc độ dòng chảy cao, nông nghiệp thủy lợi và khai thác nước từ hồ, sông và hồ chứa.