Bơm ly tâm tự mồi ebara

Máy bơm Ebara JEXM/JESM/JEM/AGA là dòng bơm nước bán chân không hay còn gọi là bơm con lợn là dòng máy bơm nước dân dụng trong gia đình có kết cấu đầu bơm bằng inox hoặc gang đúc : hút đường ống nước máy, tăng áp, hút giếng khoan,…

    Máy bơm Ebara JEXM/JESM/JEM/AGA là dòng bơm nước bán chân không hay còn gọi là bơm con lợn là dòng máy bơm nước dân dụng trong gia đình có kết cấu đầu bơm bằng inox hoặc gang đúc : hút đường ống nước máy, tăng áp, hút giếng khoan,…