Van bướm tín hiệu điện AUT

Vân bướm tín hiệu điện AUT là một loại van bướm được sử dụng để điều khiển dòng chảy của chất lỏng trong hệ thống.

Van bướm tự động di chuyển dựa trên tín hiệu điện được cung cấp từ bên ngoài.Các tín hiệu điện thông thường được sử dụng để điều khiển van bao gồm tín hiệu analog (4-20mA hoặc 0-10V) hoặc tín hiệu kỹ thuật số (mở/đóng).

Khi nhận được tín hiệu điện, van bướm sẽ di chuyển đến vị trí tương ứng để điều chỉnh dòng chảy của chất lỏng.

Van bướm tín hiệu điện AUT thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp, như hệ thống HVAC, hệ thống xử lý nước, và hệ thống quản lý năng lượng.

Các ưu điểm của van bướm tín hiệu điện bao gồm khả năng tự động điều chỉnh, độ chính xác cao, và khả năng kết nối với các hệ thống điều khiển tự động khác.

    Vân bướm tín hiệu điện AUT là một loại van bướm được sử dụng để điều khiển dòng chảy của chất lỏng trong hệ thống.

    Van bướm tự động di chuyển dựa trên tín hiệu điện được cung cấp từ bên ngoài.Các tín hiệu điện thông thường được sử dụng để điều khiển van bao gồm tín hiệu analog (4-20mA hoặc 0-10V) hoặc tín hiệu kỹ thuật số (mở/đóng).

    Khi nhận được tín hiệu điện, van bướm sẽ di chuyển đến vị trí tương ứng để điều chỉnh dòng chảy của chất lỏng.

    Van bướm tín hiệu điện AUT thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp, như hệ thống HVAC, hệ thống xử lý nước, và hệ thống quản lý năng lượng.

    Các ưu điểm của van bướm tín hiệu điện bao gồm khả năng tự động điều chỉnh, độ chính xác cao, và khả năng kết nối với các hệ thống điều khiển tự động khác.