Van phao thủy lực AUT

Van phao, Van phao bể nước, Van phao cơ ngắt nước là một trong những loại Van công nghiệp đang được sử dụng rất phổ biến. Van phao là thiết bị dùng để tắt dòng chảy của chất lỏng khi mực chất lỏng đã chảy đến mức xác định. Van phao hoạt động rất chính xác và mang đến độ tin cậy cao nếu biết cách điều chỉnh hơp lý.

    Van phao, Van phao bể nước, Van phao cơ ngắt nước là một trong những loại Van công nghiệp đang được sử dụng rất phổ biến. Van phao là thiết bị dùng để tắt dòng chảy của chất lỏng khi mực chất lỏng đã chảy đến mức xác định. Van phao hoạt động rất chính xác và mang đến độ tin cậy cao nếu biết cách điều chỉnh hơp lý.